gradska plaza sutomore

Sutomore je poznato po svojim divnim plažama. Prije svih tu je glavna sutomorska plaža, gradska plaža, koja je jedna od najvećih plaža na ovom dijelu Jadrana .Sutomorska plaža, načinjena od finog pijeska, dužine je 1.200 metara, a ukupne površine 56.000 m2. Bila je mnogo šira, ali je 1968. godine napravljen kanalizacioni kolektor od hotela “Korali” do ulaza u more iza Golog Brda, i skrenut potok Botun, tako da je ostala bez dotoka materijala, potrebnog za njenu obnovu. Pijesak sa ove plaže navodno pomaže u liječenju reumatskih oboljenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six − two =